ISSN (Online) : 2456 - 0774

Email : ijasret@gmail.com

ISSN (Online) 2456 - 0774

Articles for Volume 7 And SKBPK Conference Issue 2

Proceeding : COMPANY VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:99-102,  
Authors: Shubham Jagtap1 , Prof.A.L.Deokate2 , Aditya Kulkarni3 , Abhishekh Dhas4 ,Pawan Malik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GITHUB ACCOUNT MANAGEMENT ANDROID APP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:103-105,  
Authors: Saida Y. Sayyad1 , Rina S. Patil2 ,Akanksha R. Tribhuvan3 , Sakshi A. Phopase4 , Priya P. Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MANAGEMENT DESKTOP APPLICATION FOR FARMERSCLUB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:106-107,  
Authors: Dethe Chetan Dadasaheb1 ,Parjane Vaibhav Arjun2 ,Parjane Nachiket Anil3 ,Avhad Vikas Somnath4 Ghule Shubham Ambads5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FARMING ASSISTANT WEB SERVICE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:108-110,  
Authors: Shelke Omkar Kailas1 , Miss Tirse Ishwari Bhaskar2 , Jadhav Harshal Manojrao3 , Sonawane Krushna Daulat4 , Tamboli Siddiq Riyaz5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:111-112,  
Authors: Shaikh Shahid Miraj1 , Jorvekar Ganesh N.2 , Ude Shubham Hanuman3 , Waykar Vicky Bhausaheb4 Pund Saurabh Valmik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMINI CONNECT WEB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:113-114,  
Authors: Mahajan Aniket Gajanan1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Maile Avishkar Vinod 3 , Joshi Atharva Dilip 4 Tribhuvan Sonali Babashabe5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WATCH COMPANY BPG 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:115-116,  
Authors: Rohan Harkal1 , Prof.M.R.Gaikwad2 , Om Khaire3 , Vishakha Burkul 4 , Nikita Pawar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IMPACT OF COVID-19 ON COMMON PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:117-118,  
Authors: Patil Swapnil Sadanand1 , Mr G.N.Jorvekar2 , Khole Sahil Satish3 ,Pardeshi Rutuja Kishor4 , Kumavat Janhvi Arun5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CO-PO ATTAINMENT WEB SOFTWARE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:119-121,  
Authors: Kolapkar Avni Rajendra1 , Jorvekar Ganesh Nandkishore2 , Kasar Shrihari Suresh3 , Kakade Apoorva Parag4 , Karmase Ayush Rajendra5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DELEAR’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:122-124,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarkar1 , Mukul V. Khasne2 , Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thube4 ,Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WALLET USING BLACKCHAIN TECHNOLOGY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:125-126,  
Authors: Ritesh Hon1 , Prof. A. R. Mirikar2 , Mayur Gaikwad 3 , Pratik Gursal4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:127-129,  
Authors: Disha Sarode *1, Prof.Y.G.Pawar*2, Tejal Longani*3,Vaishnavi Khindare*4, Ravina Makkad*5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDICLE STORE MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:130-132,  
Authors: Araj Sayali 1 , Y.S.Modhe2 , Halwai Anshika3 , Chavan Anushka4 , Daine Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACULTY APPRAISAL SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:133-134,  
Authors: Shaikh Saba Sameer1 , Y.A.Pawar2 ,Tandale Nikita Sanjay3 ,Tandale Surbhi Bhausaheb4,Wabale Snehal Sanjay5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding :

ROVER WITH SMART INDICATORS TO OVERCOME

MULTIPLE OBSTACLES

 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:135-139,  
Authors: Arya Khapare1 , Pratiksha Patare2 , Prof. Vikram Lachake3 , Savari Jawale4 , Gitanjali Kote5 , Sahil Hon6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DETERMINED LEARNING USING ANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:140-142,  
Authors: Mrs. V. N. Waghchoure1 ,Ms. Anushka Naik2 ,Ms. Mansi Nerkar3 , Mr. H. J. Jadhav4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E- GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM FOR MUNICIPAL CORPORATION  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:143-144,  
Authors: Mr. Sunil Sangale1 , Vedika Ashok Jaybhave2 , Linashree Shriram Gudaghe3 , Deepali Rajendra Geet4 , Amit Vilas Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FALL DETECTION SENSOR IN SMART WATCH 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:145-148,  
Authors: Chinmayee Patil1 , Sarthak Chandwadkar2 ,Mr. P. S .Chavan3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : OAF- OCCASION AUTOMATED FORUM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:149-153,  
Authors: Chetna Ahire1 , Prsni Kanani2 , Ritesh Mahale3 , Ananya Sarode4 , Purushottam Chavan5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED FLOOD MONITORING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:154-159,  
Authors: Miss. GaikwadAshvitaRajendra1 , Miss. Patil Rina Suresh2 , Mr. BardePriteshDipraj3 , Miss. Pawar Rupali Prakash4 Miss. Ranode Poonam Vilas5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E-COMMERCE PAITHANI SAREE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:160-161,  
Authors: Snehal Pangavhane1 , Mr.S.B.Jadhav2 , Gayatri Nale3 ,Kyati Parakh4 , Kshitija Wable5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MULTIPLE DISEASE PREDICTION SYSTEM USING MACHINE LEARNING  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:162-164,  
Authors: Ms. TirseIshwariBhaskar1 , Prof.Pardeshi Nilesh G2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE WORKING SYSTEM FOR UNEMPLOYED PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:165-168,  
Authors: Gadhave Samarth Janardhan1 ,Patil Rina S2 ,Lembhe Pawan Janardhan3 ,Salunke Saurav Raosaheb4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : VOICE TO VOICE LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:169-171,  
Authors: Mr. Yeole Sham Kailas1 , Jadhav Kishor2 ,P Mr. Surywanshi Akash Avinash3 , Mr. Sable Rohit Ravindra4 , Mr. Savantsarkar Aaditya Pradip5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF