ISSN (Online) : 2456 - 0774

Email : ijasret@gmail.com

ISSN (Online) 2456 - 0774

Articles for Volume 7 And SKBPK Conference Issue 1

Proceeding : AN INFORMATIVE WEBPAGE FOR CONSTRUCTION SITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Shrushti Shivale1 , Prof. Sandip A Patil2 , Rutuja Patil3 , Kalyani Sonawane4 , Muskan Sayyad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AUTOMATIC VEHICLE ACCIDENT DETECTION ANDREPORTING WITH BLACKSPOT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Miss. Sapkal Ashwini Santosh1 , Prof. Patil Rina Suresh2 , Miss. Dawange Prajakta Dadasaheb3 , Miss. Thorat Madhuri Nandu4 , Mr. Sulakhe Atharav Avinash5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SCHOOL GROCERY MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:7-9,  
Authors: Vaishnavi Dole1 , Prof. P. M. Dhanrao2 , Anuradha Gethe3 , Gaikar Vaishnavi 4 , Gorde Aishwarya5 ,Girm Tanishqa6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DEVELOPMENT APPLICATIONUSING ANDROID STUDIO 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:10-11,  
Authors: Aditya Dhas1 , Prof. H.S. Sangle2 , Abhay Mehetre3 , Devansh Mutha4 , Shriram Nishane5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : BILLING_AND_STOCK_MANAGEMENT_SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:12-15,  
Authors: Somwanshi Shubham N1 ,Prof. H.S.Sangle2 , Somwanshi Tushar A3 , Tambe Rushikesh V4 ,Thore Shubham S5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : COVID-19 HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:16-18,  
Authors: Pawar Sarthak Vishnu1 , Vinit Patel Ashok2 , Prof. Vikram Lachake3 , Sali Neeraj Mahesh4 , Shah Krish Amit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION FINDERANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:19-21,  
Authors: Sambare Vaishnavi1 , Prof R.R. Bornare2 , Shinde Nikita3 , Garvdhar Kanchan4 , Karle Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:22-25,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkhamb3 ,Samruddhi Ratnparkhi4, Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CATTLE FEED SUPPLEMENT AGENCY BILLING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:26-29,  
Authors: Shinde Ketan Dilip1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Valte Prasad Machhindra3 , Jambhulkar Pushkar Anil4 , Zine Aniket Adinath5 , Raybhane Amol Narayan6 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMNI DATABASE SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:30-31,  
Authors: Harshada B. Salve1 ,Bhakti K. Kundhare2 , Ishwari B. Tirse3 , Harshada R .Kale4 , Shreya S. Mahanor5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ABROAD EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:32-33,  
Authors: Pooja Autade1 , Sakshi bhagat2 , Prof. Jorvekar G. N.3 , Rutuja dalavi4 , Kalyani kshirsagar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDI-TRACK 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:34-35,  
Authors: Gursal Aniket R., Kale Pranav M, Prof. P. M. Dhanrao, Gore Abhijeet R, Lokhande Amol B  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:36-39,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkham3 ,Samruddhi Ratnpark4 ,Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DEALER’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:40-43,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarka1 ,Mukul V. Khasne2 ,Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thub4 , Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LUNG CANCER PREDICTION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:44-46,  
Authors: Kshirsagar Shraddha Popat1 , Prof. S. A. Patil (Lecturer)2 , Saloni Santosh Parkhe3 , Parth Dagadu Vahadane.4 , Vaibhav Sampat Wagh5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:47-51,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : KOPARGAON MUNICIPAL COUNCIL SERVICES 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:52-53,  
Authors: Gaikwad Kalyani1 , Prof.Y.A.Pawar2 , Jawale Ujwala3 , Dighe Vaishnavi4 , Gaikwad Priyanka  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACE MASK DETECTION USING DEEP LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:54-54,  
Authors: Gadhave Suyash Rajendra1 , Jadhav Kishor P.2 , Gayke Shivam Pralhad3 , Bhende Pranav Parasram4 , Bothe Aditya Sunil5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AN INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) USING RECURRENT NEURAL NETWORK FOR NETWORK SECURITY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:57-61,  
Authors: Age Yuvraj B.1 , Jadhav Kishor P2 , Game Pavan S.3 , Dahe Kakasaheb S.4 , Battise Yash R.5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GREEN CLUB MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:62-63,  
Authors: Vaishnavi Deokar1 , Prof.V.A.Parjane2 , Ruchita Gade3 , Mansi Mali4 , Vrushali Ghorpade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:64-69,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED AUTOMATIC WATER TAP AND HANDWASH SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:70-72,  
Authors: Ganesh Shegokar1 , Prof. P.M.Dhanrao2 , Prathmesh Wadekar3 , Swapnil Solase4 , Sanket Somavanshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LIC MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:73-76,  
Authors: Miss. Mansi Pravin Darange1 , Miss. Dhanashri Rajendra Bagale2 , Miss. Antinet Suresh Ghodke3 , Miss. Divya Bhausaheb Gadhe4 , Prof. Tirse I. B. 5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ANDROID AI DIET CONSULTANT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:77-80,  
Authors: Pagare Snehal1 , Dipti Nale2 , M. R. Gaikwad3 , Pranjal Shewale4 , Shruti Pandore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PORTAL FOR SANJIVANI ACTS 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:81-83,  
Authors: Ghaytadkar Shubham Ahilaji1 , Patil Sandeep A.2 , Dhaktode Om Sarangdhar3 , Dhiwar Saish Vijay4 , Gujar Sakshi Appasaheb5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : STUDENT ACHIEVEMENT COLLECTOR 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:84-85,  
Authors: Rokade Jayshree1 , Prof. A. L. deokate2 , Shirsath Priyanka3 , Lakare Akanksha4 , Mokal Harshada5 , Vipashyana Shingade6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE ORDERS FOR CAKE SHOP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:86-88,  
Authors: Patare Kartik1 , Jadhav Sachin2 , Bankar Kunal3 , Aher Dnyanraj4 , Autade Sumit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FAKE PRODUCT REVIEW MONITORING & REMOVALSYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:89-91,  
Authors: Sakshi Rahane1 , Prof. Parjane V. A.2 , Shabnam Pathan3 Akanksha Shelke4 , Divya Rathod5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : A PREDICTION OF HEART DISEASE USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:95-98,  
Authors: Gauri Chandar1 , Prof.R.S.Patil2 , Vaishnavi Chandar3 , Anushka Deokar4 , Deepti Khond5  
India
Abstract   Full Text PDF