ISSN (Online) : 2456 - 0774

Email : ijasret@gmail.com

ISSN (Online) 2456 - 0774

Articles for Current Volume : Volume 7

Review Article : Self navigation automomus robot with 2D mapping 
Volume 7,   Issue 5,   Year: 2022,   Pages:5-8,  
Authors: .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : GAS LEAKAGE DETECTION USING IOT 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:42-46,  
Authors: 1G. DIVYA VANI, 2G DIVYA SAI, 3GAJELLI ROHITH,4G VAISHNAVI ,5GOLLAPALLI ROHITH  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : SMART CLASSROOM ROBOT 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:37-41,  
Authors: 1P. RAJESH, 2G SREEKANKSHA, 3K MIRALEE, 4R GOVIND, 5R DEEPAK  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article :

ANALYZING AND PREDICTING CUSTOMER BEHAVIOUR USING ADVANCED MACHINE LEARNING TECHNIQUES 

 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:4-7,  
Authors: Mohd Ibrahim1 , Mohammed Abdul Rawoof2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : GIS IN TRANSPORTATION FOR ACCIDENT ANALYSIS 
Volume 7,   Issue 4,   Year: 2022,   Pages:1-3,  
Authors: Sonali R Jangavali1 , Arpita V. Kambale 2 , Supriya D.Gabhale 3 Pranita A. Rathod, 4 V.R. Payghan ,5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:--,  
Authors: ---  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : ALZHEIMER’S DISEASE DETECTION USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:33-36,  
Authors: Purva Bansod1 , Anam Hashmi2 , Rushikesh Gunjal3 , Dr. Sarika Deokate4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : ONLINE SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY, CONTAMINATION &MANAGING PIPELINE NETWORK 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:31-32,  
Authors: Amey Vinay Kamat1 , Praful Rajendra Bhalerao2 , Gaurav Kishor Gosavi3 , Shubham Ganesh Shisode4 , Prof. Aparna R. Kare5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : MEDICAL CHATBOT USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:28-30,  
Authors: Anushka Arote1 , Aniket Kawade2 , Kartik Gangarde3 , Aishwarya Autade4 , Prof.D.P.Deshmukh5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : FACE ATTENDENCE SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:24-27,  
Authors: Poorva Mali1 , Nikita Shinde2 , Prathamesh Mahajan3 Manoj Shinde4 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : CUSTOMER SEGMENTATION 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:21-23,  
Authors: Mahesh Jadhav1 , Abhishek Borse2 , Kalpesh Patil3 , Prabhat Dhokade4 , Prof.Dipali H.Patil5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : TRANSMISSION LINE MONITORING BY USING IOT 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:15-19,  
Authors: Dipali Ghadage1 , Nileema Gaikwad 2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : EFFECTIVE DOCUMENTATION FOR ACCREDITATION (NBA) 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:11-15,  
Authors: Dipali Ghadage1 , Nileema Gaikwad 2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Research Article : IMPLEMENTATION OF CROP PREDICTION SYSTEM USING ML  
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:8-10,  
Authors: Sanket Vijay Gawale1 , Shubhashree Anil Borle2 , Mrunal Pradeep Dixit3 , Nayan Namdev4 Dr. Gayatri. M. Bhandari5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED SMART LABORATORY SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:4-7,  
Authors: Vaishnavi Pangavhane1 , Divya Thorat2 , Nikita Punde3 , Anjali Virkar4 , Prof. Siddiqui N. Y5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IOT BASED AIR AND NOISE POLLUTION MONITORING SYSTEM 
Volume 7,   Issue 3,   Year: 2022,   Pages:1-3,  
Authors: Prof.P.B.Mane1 , Saurabh Pawar2 , Hrushikesh Barge3 , Rameshwar Makhamale4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Review Article : Conference 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:66,  
Authors: jj  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : VOICE TO VOICE LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:169-171,  
Authors: Mr. Yeole Sham Kailas1 , Jadhav Kishor2 ,P Mr. Surywanshi Akash Avinash3 , Mr. Sable Rohit Ravindra4 , Mr. Savantsarkar Aaditya Pradip5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE WORKING SYSTEM FOR UNEMPLOYED PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:165-168,  
Authors: Gadhave Samarth Janardhan1 ,Patil Rina S2 ,Lembhe Pawan Janardhan3 ,Salunke Saurav Raosaheb4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MULTIPLE DISEASE PREDICTION SYSTEM USING MACHINE LEARNING  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:162-164,  
Authors: Ms. TirseIshwariBhaskar1 , Prof.Pardeshi Nilesh G2  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E-COMMERCE PAITHANI SAREE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:160-161,  
Authors: Snehal Pangavhane1 , Mr.S.B.Jadhav2 , Gayatri Nale3 ,Kyati Parakh4 , Kshitija Wable5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED FLOOD MONITORING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:154-159,  
Authors: Miss. GaikwadAshvitaRajendra1 , Miss. Patil Rina Suresh2 , Mr. BardePriteshDipraj3 , Miss. Pawar Rupali Prakash4 Miss. Ranode Poonam Vilas5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : OAF- OCCASION AUTOMATED FORUM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:149-153,  
Authors: Chetna Ahire1 , Prsni Kanani2 , Ritesh Mahale3 , Ananya Sarode4 , Purushottam Chavan5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FALL DETECTION SENSOR IN SMART WATCH 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:145-148,  
Authors: Chinmayee Patil1 , Sarthak Chandwadkar2 ,Mr. P. S .Chavan3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : E- GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM FOR MUNICIPAL CORPORATION  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:143-144,  
Authors: Mr. Sunil Sangale1 , Vedika Ashok Jaybhave2 , Linashree Shriram Gudaghe3 , Deepali Rajendra Geet4 , Amit Vilas Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DETERMINED LEARNING USING ANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:140-142,  
Authors: Mrs. V. N. Waghchoure1 ,Ms. Anushka Naik2 ,Ms. Mansi Nerkar3 , Mr. H. J. Jadhav4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding :

ROVER WITH SMART INDICATORS TO OVERCOME

MULTIPLE OBSTACLES

 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:135-139,  
Authors: Arya Khapare1 , Pratiksha Patare2 , Prof. Vikram Lachake3 , Savari Jawale4 , Gitanjali Kote5 , Sahil Hon6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACULTY APPRAISAL SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:133-134,  
Authors: Shaikh Saba Sameer1 , Y.A.Pawar2 ,Tandale Nikita Sanjay3 ,Tandale Surbhi Bhausaheb4,Wabale Snehal Sanjay5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDICLE STORE MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:130-132,  
Authors: Araj Sayali 1 , Y.S.Modhe2 , Halwai Anshika3 , Chavan Anushka4 , Daine Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:127-129,  
Authors: Disha Sarode *1, Prof.Y.G.Pawar*2, Tejal Longani*3,Vaishnavi Khindare*4, Ravina Makkad*5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WALLET USING BLACKCHAIN TECHNOLOGY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:125-126,  
Authors: Ritesh Hon1 , Prof. A. R. Mirikar2 , Mayur Gaikwad 3 , Pratik Gursal4  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DELEAR’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:122-124,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarkar1 , Mukul V. Khasne2 , Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thube4 ,Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CO-PO ATTAINMENT WEB SOFTWARE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:119-121,  
Authors: Kolapkar Avni Rajendra1 , Jorvekar Ganesh Nandkishore2 , Kasar Shrihari Suresh3 , Kakade Apoorva Parag4 , Karmase Ayush Rajendra5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IMPACT OF COVID-19 ON COMMON PEOPLE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:117-118,  
Authors: Patil Swapnil Sadanand1 , Mr G.N.Jorvekar2 , Khole Sahil Satish3 ,Pardeshi Rutuja Kishor4 , Kumavat Janhvi Arun5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : WATCH COMPANY BPG 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:115-116,  
Authors: Rohan Harkal1 , Prof.M.R.Gaikwad2 , Om Khaire3 , Vishakha Burkul 4 , Nikita Pawar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMINI CONNECT WEB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:113-114,  
Authors: Mahajan Aniket Gajanan1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Maile Avishkar Vinod 3 , Joshi Atharva Dilip 4 Tribhuvan Sonali Babashabe5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:111-112,  
Authors: Shaikh Shahid Miraj1 , Jorvekar Ganesh N.2 , Ude Shubham Hanuman3 , Waykar Vicky Bhausaheb4 Pund Saurabh Valmik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FARMING ASSISTANT WEB SERVICE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:108-110,  
Authors: Shelke Omkar Kailas1 , Miss Tirse Ishwari Bhaskar2 , Jadhav Harshal Manojrao3 , Sonawane Krushna Daulat4 , Tamboli Siddiq Riyaz5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MANAGEMENT DESKTOP APPLICATION FOR FARMERSCLUB 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:106-107,  
Authors: Dethe Chetan Dadasaheb1 ,Parjane Vaibhav Arjun2 ,Parjane Nachiket Anil3 ,Avhad Vikas Somnath4 Ghule Shubham Ambads5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GITHUB ACCOUNT MANAGEMENT ANDROID APP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:103-105,  
Authors: Saida Y. Sayyad1 , Rina S. Patil2 ,Akanksha R. Tribhuvan3 , Sakshi A. Phopase4 , Priya P. Gaikwad5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : COMPANY VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 2,   Year: 2022,   Pages:99-102,  
Authors: Shubham Jagtap1 , Prof.A.L.Deokate2 , Aditya Kulkarni3 , Abhishekh Dhas4 ,Pawan Malik5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : A PREDICTION OF HEART DISEASE USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:95-98,  
Authors: Gauri Chandar1 , Prof.R.S.Patil2 , Vaishnavi Chandar3 , Anushka Deokar4 , Deepti Khond5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PREDICTION OF CROP AND RECOMMENDATION OF FERTILIZERS USING MACHINE LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:92-94,  
Authors: Bhosale Sai Sudhakar1 , Dhumal Mayur Navnath2 , Garud Aniket Rajendra3  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FAKE PRODUCT REVIEW MONITORING & REMOVALSYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:89-91,  
Authors: Sakshi Rahane1 , Prof. Parjane V. A.2 , Shabnam Pathan3 Akanksha Shelke4 , Divya Rathod5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ONLINE ORDERS FOR CAKE SHOP 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:86-88,  
Authors: Patare Kartik1 , Jadhav Sachin2 , Bankar Kunal3 , Aher Dnyanraj4 , Autade Sumit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : STUDENT ACHIEVEMENT COLLECTOR 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:84-85,  
Authors: Rokade Jayshree1 , Prof. A. L. deokate2 , Shirsath Priyanka3 , Lakare Akanksha4 , Mokal Harshada5 , Vipashyana Shingade6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PORTAL FOR SANJIVANI ACTS 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:81-83,  
Authors: Ghaytadkar Shubham Ahilaji1 , Patil Sandeep A.2 , Dhaktode Om Sarangdhar3 , Dhiwar Saish Vijay4 , Gujar Sakshi Appasaheb5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ANDROID AI DIET CONSULTANT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:77-80,  
Authors: Pagare Snehal1 , Dipti Nale2 , M. R. Gaikwad3 , Pranjal Shewale4 , Shruti Pandore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LIC MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:73-76,  
Authors: Miss. Mansi Pravin Darange1 , Miss. Dhanashri Rajendra Bagale2 , Miss. Antinet Suresh Ghodke3 , Miss. Divya Bhausaheb Gadhe4 , Prof. Tirse I. B. 5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : IoT BASED AUTOMATIC WATER TAP AND HANDWASH SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:70-72,  
Authors: Ganesh Shegokar1 , Prof. P.M.Dhanrao2 , Prathmesh Wadekar3 , Swapnil Solase4 , Sanket Somavanshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:64-69,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : GREEN CLUB MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:62-63,  
Authors: Vaishnavi Deokar1 , Prof.V.A.Parjane2 , Ruchita Gade3 , Mansi Mali4 , Vrushali Ghorpade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AN INTRUSION DETECTION SYSTEM (IDS) USING RECURRENT NEURAL NETWORK FOR NETWORK SECURITY 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:57-61,  
Authors: Age Yuvraj B.1 , Jadhav Kishor P2 , Game Pavan S.3 , Dahe Kakasaheb S.4 , Battise Yash R.5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : FACE MASK DETECTION USING DEEP LEARNING 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:54-54,  
Authors: Gadhave Suyash Rajendra1 , Jadhav Kishor P.2 , Gayke Shivam Pralhad3 , Bhende Pranav Parasram4 , Bothe Aditya Sunil5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : KOPARGAON MUNICIPAL COUNCIL SERVICES 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:52-53,  
Authors: Gaikwad Kalyani1 , Prof.Y.A.Pawar2 , Jawale Ujwala3 , Dighe Vaishnavi4 , Gaikwad Priyanka  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MENTORSHIP PROGRESSION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:47-51,  
Authors: Sujata Labhad1 , Prof.Mukul Khasne2 , Pranjal Jagtap3 , Bhakti Nannor4 , Deepti Gore5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : LUNG CANCER PREDICTION SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:44-46,  
Authors: Kshirsagar Shraddha Popat1 , Prof. S. A. Patil (Lecturer)2 , Saloni Santosh Parkhe3 , Parth Dagadu Vahadane.4 , Vaibhav Sampat Wagh5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : PHINIX DEALER’S WEBSITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:40-43,  
Authors: Tanvi Niranjan Shivarka1 ,Mukul V. Khasne2 ,Tanvi Chandrasen Ramaiya3 , Prachi Deepak Thub4 , Shruti Laxman Khandagale5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:36-39,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkham3 ,Samruddhi Ratnpark4 ,Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : MEDI-TRACK 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:34-35,  
Authors: Gursal Aniket R., Kale Pranav M, Prof. P. M. Dhanrao, Gore Abhijeet R, Lokhande Amol B  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ABROAD EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:32-33,  
Authors: Pooja Autade1 , Sakshi bhagat2 , Prof. Jorvekar G. N.3 , Rutuja dalavi4 , Kalyani kshirsagar5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ALUMNI DATABASE SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:30-31,  
Authors: Harshada B. Salve1 ,Bhakti K. Kundhare2 , Ishwari B. Tirse3 , Harshada R .Kale4 , Shreya S. Mahanor5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : CATTLE FEED SUPPLEMENT AGENCY BILLING SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:26-29,  
Authors: Shinde Ketan Dilip1 , Bornare Rakhi Rajendra2 , Valte Prasad Machhindra3 , Jambhulkar Pushkar Anil4 , Zine Aniket Adinath5 , Raybhane Amol Narayan6 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : DEEP LEARNING FOR AUTOMATED CORROSIONDETECTION USING SUPERVISED MACHINE LEARNING &CNN ALGORITHM  
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:22-25,  
Authors: Komal Shirsath1 , Mr.V.A.Parjane2 ,Alisha Meherkhamb3 ,Samruddhi Ratnparkhi4, Siddhi Kanade5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION FINDERANDROID APPLICATION 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:19-21,  
Authors: Sambare Vaishnavi1 , Prof R.R. Bornare2 , Shinde Nikita3 , Garvdhar Kanchan4 , Karle Sakshi5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : COVID-19 HOSPITAL MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:16-18,  
Authors: Pawar Sarthak Vishnu1 , Vinit Patel Ashok2 , Prof. Vikram Lachake3 , Sali Neeraj Mahesh4 , Shah Krish Amit5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : BILLING_AND_STOCK_MANAGEMENT_SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:12-15,  
Authors: Somwanshi Shubham N1 ,Prof. H.S.Sangle2 , Somwanshi Tushar A3 , Tambe Rushikesh V4 ,Thore Shubham S5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SELF DEVELOPMENT APPLICATIONUSING ANDROID STUDIO 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:10-11,  
Authors: Aditya Dhas1 , Prof. H.S. Sangle2 , Abhay Mehetre3 , Devansh Mutha4 , Shriram Nishane5 .  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : SCHOOL GROCERY MANAGEMENT SYSTEM 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:7-9,  
Authors: Vaishnavi Dole1 , Prof. P. M. Dhanrao2 , Anuradha Gethe3 , Gaikar Vaishnavi 4 , Gorde Aishwarya5 ,Girm Tanishqa6  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AUTOMATIC VEHICLE ACCIDENT DETECTION ANDREPORTING WITH BLACKSPOT 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Miss. Sapkal Ashwini Santosh1 , Prof. Patil Rina Suresh2 , Miss. Dawange Prajakta Dadasaheb3 , Miss. Thorat Madhuri Nandu4 , Mr. Sulakhe Atharav Avinash5  
India
Abstract   Full Text PDF    
Proceeding : AN INFORMATIVE WEBPAGE FOR CONSTRUCTION SITE 
Volume 7,   SKBPK Conference Issue 1,   Year: 2022,   Pages:1-2,  
Authors: Shrushti Shivale1 , Prof. Sandip A Patil2 , Rutuja Patil3 , Kalyani Sonawane4 , Muskan Sayyad5  
India
Abstract   Full Text PDF    

IMPORTANT DATES 

Submit paper at ijasret@gmail.com

Paper Submission Open For April  20212
UGC indexed in (Old UGC) 2017
Last date for paper submission 30th April, 2022
Deadline Submit Paper any time
Publication of Paper Within 01-02 Days after completing all the formalities
Paper Submission Open For Publication /online Conference 
Publication Fees  
Free for PR Students